Modern Green Tech Premium Blogger Templates

Your ads here!

Hôm nay Hồng Hòa Vi xin giới thiệu với các bạn giao diện Modern Green Tech Premium Blogger Templates .

Modern Green Tech Premium Blogger Templates

Đặc điểm chính – DEMO

Giao diện này có tên là Modern Green Tech lấy màu xanh thiên nhiên làm chủ đạo, Modern Green Tech có 2 phiên bản Personal và Magazine với 2 cột, phong cách tươi sáng hiện đại, dễ dàng cài đặt và tùy chỉnh với các đặc điểm chính sau:

 • Tối ưu hóa cho SEO
 • Tốc độ tải cực nhanh
 • Menu bar không phân cấp, tự động dựa vào các nhãn của Blogger.
 • Slider ảnh đơn giản.
 • Sticky post ở trang chủ (khác nhau đối với các phiên bản Personal và Magazine)
 • Giao diện Magazine với 4 chuyên mục ở trang chủ và có thể mở rộng số chuyên mục.
 • Thanh điều hướng Breadcrumbs Navigation
 • Tích hợp sidebar social widget và Addthis float bar toolbox
 • Widget bài viết liên quan tích hợp
 • Form comments tùy chỉnh hiện đại…
 • Footer 3 cột tùy chỉnh dễ dàng.

Download

(do có sự cố về bản quyền nên mình sẽ thiết kế lạị một giao diện khác… các bạn chờ nhé)

Hồng Hòa Vi

 
AboutSitemapServicesSupportPolicyContact
© 2012 Blog Thiết Kế. All rights reserved.
Posts RSSComments RSS
Do you like this template? Click here!
Scroll to top