Tự học Javascript – Javascript là gì?

Your ads here!

Mặc dù rất chán, nhưng bài đầu tiên cũng phải giới thiệu Javascript là gì? Dẫu Javascipt có là cái chi chi thì mình cũng phải “chi chi với nó” một chút.

Javascript-la-gi

Ban đầu Javascript có tên là Live Script được phát triển bởi tên tuổi lẫy lừng Nestcape. Sau khi ra mắt vào năm 1995 nó được Apple, Borland, Informix, Oracle, Sybase, HP và IBM hỗ trợ. Hiểu được tầm quan trọng của lập trình trên nền web Microsoft cũng nhảy vào hỗ trợ và vận động để ECMA (hiệp hội các nhà sản xuất máy tính) công nhận Javascript là ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế này.  Microsoft sau đó dựa trên Javascript để tạo ra ngôn ngữ lập trình VBScript nhưng Javascript vẫn mãi là ngôn ngữ tiêu chuẩn của thế giới web

JavaScript được tích hợp vào trong tập tin HTML nó có khả năng sử dụng các CGI (chuẩn kết nối chương trình ứng dụng với web server) xử lý các thông tin và biểu mẫu giúp trang web thêm sinh động.

Rất dễ dàng tạo ra các trang web từ ngôn ngữ HTML, nhưng đó là các trang web tĩnh. Các tài liệu HTML không thể tương tác với người dùng ngoài việc cung cấp các đường link đến các tài nguyên khác trên internet. Tuy nhiên việc tạo ra các CGI (Common Graphics Interface) đã mở ra cơ hội mới để làm các trang HTML tĩnh tại sinh động hơn.

Javascript ra đời dựa trên một nhu cầu hợp lý là giảm tải cho các server. Thay vì tất cả các các thông tin dữ liệu phải được trao đổi trực tiếp giữa trình duyệt và web server thì nó được Javascript tiền xử lý ngay trên trình duyệt trước khi gởi đến các web server. Javascript đã làm giảm lưu lượng truy cập giữa server và client hay nói cách khác nó đã biến máy tính của bạn thành một server tạm thời xử lý một số tác vụ đơn giản. Ví dụ, một trang thu thập dữ liệu từ người dùng có thể sử dụng các đoạn code JavaScript để xác nhận tính hợp lý của thông tin trước khi gởi các dữ liệu này về server để xử lý.

Javascript có một nhiều tính năng và lệnh để thực hiện các phép tính toán học, xử lý chuỗi, âm thanh, hình ảnh, các cửa sổ trình duyệt, kiểm tra các đường dẫn URL, và thông tin được nhập vào các biểu mẫu online. Các đoạn code xử lý này được chèn trực tiếp vào trang web và được trình duyệt xử lý ngay trên máy tính của bạn.

Javascript có mười đặc điểm cơ bản mà bất cứ một coder nào cũng phải biết.

1. Javascript có thể xử lý các mã HTML. Javascript nó được đính kèm và thực thi trong các tài tài liệu HTML. Hầu hết các đối tượng Javascript đều liên quan đến các thẻ HTML (HTML tags). Javascript dựa vào HTML để giúp các ứng dụng web hoạt động

2. Javascript phụ thuộc môi trường hoạt động. Javascript là một ngôn ngữ kịch bản, một chương trình chạy trực tiếp trên trình duyệt web (Firefox, Opera, Netscape Navigator, Internet Explorer, Safari, etc..). Việc quan tâm đến môi trường hoạt động của Javascript rất quan trọng vì các ứng dụng Javascript sẽ hoạt động khác nhau trên các trình duyệt khác nhau.

3. Javascript hoàn toàn là một ngôn ngữ biên dịch – nó được trình duyệt biên dịch và thực thi. Nó không cần một trình biên dịch tiền xử lý.

4. Javascrip là một ngôn ngữ linh hoạt. Trong Javascript ta có thể khai báo nhiều kiểu biến, thực thi các chương trình với các biến không xác định.

5. Javascript dựa trên các đối tượng – Javascript là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng giống như Java. Thực ra phải nói chính xác là “dựa trên các đối tượng” vì các đối tượng của Javascript đáp ứng tức thời và không có tính kế thừa.

6. Javascript được điều khiển bởi các sự kiện – Hầu hết các đoạn code Javascript đáp ứng các sự kiện do người dùng hoặc hệ thống gây nên. Các đối tượng HTML thường dùng để tăng cường hỗ trợ các sự kiện.

7. JavaScript không phải là Java - hai ngôn ngữ được tạo ra bởi các công ty khác nhau. Mặc dù sự trùng tên không phải ngẫu nhiên mà vì lý do tiếp thị.

8. Javascript là một ngôn ngữ đa dụng. Ngôn ngữ lập trình này được dùng trong các trường hợp để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau như: toán học, đồ họa…

9. Javascript đang được phát triển không ngừng. Đây là một điều tốt nhưng nó cũng gây ra vấn đề đối với các lập trình viên, họ phải luôn luôn cập nhật kiến thức để tạo ra các ứng dụng phù hợp cho người dùng trên các trình duyệt khác nhau.

10. Javascript bao hàm rất nhiều lĩnh vực. Mặc dù Javascript được tạo ra chủ yếu dành cho máy khách (client) nhưng nó cũng được sử dụng ở các server nữa. Javascript ngôn ngữ tự nhiên của các công cụ phát triển web như Macromedia Dreamweaver hay IntraBuilder Borland

Điểm cần nhớ nhất trong bài giới thiệu về Javascript này là: 10 điều “tâm niệm”.

Khởi đầu lúc nào cũng chậm rãi và buồn chán. Hy vọng mọi người không bỏ cuộc!

Have fun!
Hồng Hòa Vi

 
AboutSitemapServicesSupportPolicyContact
© 2012 Blog Thiết Kế. All rights reserved.
Posts RSSComments RSS
Do you like this template? Click here!
Scroll to top