Tự học Javascript cùng Blog Thiết Kế

Your ads here!

Những người từng trao đổi với HHV đều biết rằng HHV đối với IT là dân ngoại đạo. Với việc thiết kế web lại càng chưa từng kinh qua bất cứ trường lớp nào. HHV đến với việc làm Blog và Website là vì có mong ước làm một trang web về Phật giáo . Tuy nhiên khi ước nguyện ấy thành sự thật thì HHV lại khám phá ra mình có một mối quan tâm khác đó là nét đẹp trong thiết kế đặc biệt là thiết kế web. Đối với HHV thì được thưởng thức các thiết kế đẹp là một niềm vui.

Thiết kế website trên nền Bloger Blogspot tương đối đơn giản bạn chỉ cần nắm vững cấu trúc Blogger (XML), CSS và JavaScript. Với JavaScript HHV từng đọc qua quyển JavaScript for Dummies trong khoảng 1 tuần vào năm 2008. Mớ kiến thức ít ỏi đó không giúp được gì nhiều cho HHV trong hiện tại. Chính vì vậy HHV quyết định sẽ tự học lại Javascript.

tự học javascript cùng blog thiết kế

Mặc dù có nhiều phương tiện thuận lợi nhưng thách thức lớn nhất chính là việc kiên trì theo đuổi. Hy vọng việc viết ra những cột mốc trong việc tự học này không chỉ giúp HHV hoàn thành khóa học mà còn giúp những bạn nào có ý định tìm hiểu về JavaScript.

Hiện tại sau khi tham khảo một số trang web trên mạng thì HHV tự soạn giáo trình JavaScript như sau:

Đối tượng tự học: Có kiến thức cơ bản về lập trình và muốn tìm hiểu về JavaScript

Mục tiêu tự học: Có kiến thức cơ bản về JavaSript

Thời gian tự học: dự kiến 3- 6 tháng

Tài liệu tự học:

Chương trình tự học: 35 bài theo Courses Web

 1. Introduction to JavaScript – JavaScript là gì?
 2. JavaScript Syntax – Cơ bản về cú pháp JavaScript
 3. Variables and Operators – Biến và toán tử
 4. JavaScript Operators
 5. Conditional statements if, else, switch
 6. For loops
 7. While loops
 8. Alert, Confirm and Prompt
 9. Functions
 10. Functions - scope, arguments and recursive
 11. JavaScript Strings
 12. JavaScript Arrays
 13. Associative Arrays
 14. The Number and Math Objects
 15. Date Object
 16. Global Object
 17. JSON syntax in JavaScript
 18. Convert JSON in JavaScript
 19. Window Object
 20. Document Object - DOM
 21. Document object and Forms
 22. Navigator and history objects
 23. Location and screen objects
 24. Anchor and link object
 25. Form, text, textarea, file objects
 26. Buttons, Checkbox, Radio, Select, Option objects
 27. JavaScript Events
 28. Register event handlers and Detect events
 29. Image object
 30. Frame / IFrame object
 31. Cookies
 32. Working with getElementById
 33. Working with getElementsByTagName
 34. createElement and insertBefore
 35. JavaScript code and PHP

Hy vọng HHV sẽ hoàn thành được khóa học này, khi đó chắc chắn sẽ support các bạn tốt hơn.

Hồng Hòa Vi

 
AboutSitemapServicesSupportPolicyContact
© 2012 Blog Thiết Kế. All rights reserved.
Posts RSSComments RSS
Do you like this template? Click here!
Scroll to top