[Buzz] Blogger thông báo đóng cửa Blogger in Draft Blog

Your ads here!

Blogger thông báo Blog của Blogger in Draft sẽ được nghỉ hưu trong một bài viết ngắn gọn chưa tới 200 từ ở trang web chính thức của Blogger

Blog thiết kế - Blogger Buzz - Tin tức Blogger

Vào năm 2007 Blogger bắt đầu dự án Blogger in Draft ở địa chỉ draft.blogger.com một cách thức để người dùng trải nghiệm những tính năng mới người ta cũng đồng thời mở trang blog bloggerindraft.blogspot.com làm blog chính thức của dự án. Cuối cùng sau 5 năm blog này bị đóng cửa.

Blogger nhận ra rằng với việc cho mở cửa trang Google+ của Blogger họ có nhiều lựa chọn để chuyển tải thông tin đến cho người dùng. Và vì có quá nhiều nơi để chuyển tải thông tin mới nhất về Blogger họ đã quyết định loại bỏ bớt những kênh không phù hợp. Trong thông báo chính thức ở trang bloggerindraft.blogspot.com Blogger  khuyến cáo người dùng hãy cập nhật thông tin mới nhất từ trang Buzz hoặc Google+

Tuy nhiên trong thông báo trên Blogger cũng trấn an người dùng rằng đừng băng khoăn dựa án Blogger in Draft vẫn hoạt động bình thường. Trong tương lai Blogger sẽ mang đến những tính năng khiến blog bạn tỏa sáng.

Còn bạn tính năng nào bạn muốn Blogger được bổ sung trong tương lai?

Hồng Hòa Vi

 
AboutSitemapServicesSupportPolicyContact
© 2012 Blog Thiết Kế. All rights reserved.
Posts RSSComments RSS
Do you like this template? Click here!
Scroll to top