[update] Blogger đã có plugin sao lưu tự động, toàn diện với một click chuột!

Your ads here!

Blogger đã có plugin sao lưu toàn diện chỉ với một cái click chuột! Từ đây trở về sao các bạn hết than vãn khi bị Google xóa blog nhé. Hãy kiên nhẫn và từ từ thưởng thức nào!

blog thiết kế - back_up_your_blogger_blog

Blogger là một nền tảng bảo mật tuyệt vời, tính ổn định của nó khỏi phải bàn cãi nhưng tính rủi ro của nó cũng cao không kém! Bằng chứng là có nhiều blogger sáng mở mắt ra vừa nhìn check mail nhìn thấy cái thư của Google gởi tới bảo là vì lý do xyz trời ơi gì đó nên blog của bạn bị xóa. Nếu không có một bản backup định kỳ thì chỉ có nước ôm hận nghìn thu mà thôi.

Việc sao lưu blog toàn diện blog phòng ngừa bất trắc đã được nhiều blogger hướng tới như bài viết này nhưng rất hiếm các blogger làm theo định kỳ vì nó nhiêu khê rắc rối tỉ mỉ quá. Nhưng rất may Blogger đã có plugin sao lưu tự động chỉ với một cái click chuột. Hãy chèn đoạn code sau đây chèn vào một widget HTML là xong.

<script type="text/javascript">
// Backup Helper / MS-potilas 2011 http://yabtb.blogspot.com
function backupGetBlogID() {
 var elm = document.getElementById('navbar-iframe');
 var blogID = elm.src.match(/targetBlogID=([^&]*)/)[1];
 return blogID;
}
function backupIsBlogAdmin() {
 var elements = document.getElementsByTagName("*");
 var expr = /(^| )blog-admin( |$)/;
 for(var i=0 ; i<elements.length ; i++)
  if(expr.test(elements[i].className))
   return (elements[i].offsetWidth != 0);
 return false;
}
function dispBackupGadget() {
 if(backupIsBlogAdmin()) {
  var htm = '<b>Save these files regularly:<br /></b>';
  htm += '<a target="_blank" href="http://www.blogger.com/feeds/' + backupGetBlogID() + '/archive">- Blog export</a><br />';
  htm += '<a target="_blank" href="http://' + window.location.hostname + '/feeds/posts/default?redirect=false&max-results=500">- Blog feed</a> (optional)<br />';
  htm += '<a target="_blank" href="http://www.blogger.com/html?blogID=' + backupGetBlogID() + '&action=download">- Template export</a><br />';
  htm += '<a target="_blank" href="http://www.blogger.com/feeds/' + backupGetBlogID() + '/widgets">- Widgets export</a><br />';
  htm += '(right click → Save Link/Target As)<br />';
  htm += '<br />Also <b>save media files</b>. See <a target="_blank" href="http://blog.nguoiaolam.net/2012/04/blogger-co-plugin-sao-luu-tu-ong-toan.html">this article</a>.';
  document.getElementById("backupDivGadget").innerHTML = htm;
 }
 else {
  var elm=document.getElementById("backupDivGadget");
  elm.parentNode.parentNode.parentNode.removeChild(elm.parentNode.parentNode);
 }
}
setTimeout("dispBackupGadget()", 500);
</script>
<div id="backupDivGadget"> </div>

Plugin này rất nguy hiểm vì nó làm “lộ hết hàng họ của blog”. Để không lộ hàng thì phải làm thêm một bước này nữa nhé.

Mở Template, chỉnh sửa HTML, mở rộng mẫu tiện ích (Expand Widget Templates) rồi tìm đến cái widget HTML vừa dán đoạn code trên vào. Nó có dạng (đại loại) như sau:

<b:widget id='HTML4' locked='false' title='Backup' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != ""'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>

Bạn thêm vào một đoạn code để chỉ có admin mới thấy được như sau

<b:widget id='HTML4' locked='false' title='Backup' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<span class='item-control blog-admin'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != ""'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</span>
</b:includable>

Vậy là xong. Chỉ khi nào đăng nhập với quyền admin bạn mới thấy được widget backup như sau:

Bloggerr backup automatic plugin

Một số lưu ý.

1. Plugin chạy tốt trên Chrome và Firefox, chạy không ổn định trên IE.

2. Các file tải về có dạng xml chuẩn.

3. Tiện ích backup các widget thì hoạt động tùy thuộc vào goolge có mở tính năng này hay là không. Nếu Google không mở bạn sẽ gặp thông báo lỗi

The feed specified by http://www.blogger.com/feeds/blogID/widgets is not enabled

4. Để backup toàn bộ các file ảnh được lưu trong Picasweb bạn đọc có thể tải phần mềm Picasa để download toàn bộ các album ảnh. Tuy nhiên có một giải pháp khác là sử dụng Google Takeout

5. Nên chạy bakup định kỳ và lưu tất cả các file backup cùng thời điểm vào một thư mục theo thứ tự thời gian để thuận tiện cho việc Restore khi có sự cố.

Phương pháp Restore Blog.

1. Restore một bài viết

Mở file Blog Export tìm đến phần nội dung bài viết bị xóa và copy lại. Bạn nên dùng phầm mềm Notepad ++ (được giới thiệu ở đây)

2. Restore toàn bộ nội dung một blog bạn làm theo hình sau:

Đăng nhập vào Blogger, đến tab Settings/Others, tìm nút Import blog nhấn để mở cửa sổ, sau đó lựa chọn file xml mà bạn đã sao lưu trước đó

Blogger đã có plugin sao lưu tự động, toàn diện với một click chuột!

Blog thiết kế - sao lưu blog phòng ngừa bất trắc

3. Restore giao diện một blog

Bạn đăng nhập vào phần Templates và nhấn Bakup/Restore sau đó nhấn nút Choose file  để chọn file giao diện bạn đã sao lưu trước đó

Blog thiết kế - Restore giao diện một blogUntitled 7

Hồng Hòa Vi


Update

Một số bạn phản hồi là không hiển thị được widget. HHV đoán là do đụng chạm js thôi. Do không thể fix lỗi từng blog được. Nêu nếu cảm thấy không dùng js các bạn có thể tự làm bằng tay cho chính blog của mình. Rất đơn giản, Copy đoạn code bên dưới và chép vào một widget HTML là xong.

<p><b>Save these files regularly</b></p>
<ul>
<li><a href=’http://www.blogger.com/feeds/BLOGID/archive’>Blog export</a></li>
<li><a href=’http://YOURBLOGNAME.blogspot.com/feeds/posts/default?redirect=false&max-results=500’>Blog feed</a>(optional)</li>
<li><a href=’http://www.blogger.com/html?blogID=BLOGID&action=download’>Template export</a></li>
<li><a href=’http://www.blogger.com/feeds/BLOGID/widgets’>Widgets export</a></li>
</ul>
<p>(right click → Save Link/Target As)</p>
<p>Also <b>save media files</b>. See <a href=’http://blog.nguoiaolam.net/2012/04/blogger-co-plugin-sao-luu-tu-ong-toan.html’>this article.</a></p>

Thay BLOGID bằng blog ID của bạn, thay YOURBLOGNAME tên blog của bạn.


(Thanks YABTB for this base code)

 
AboutSitemapServicesSupportPolicyContact
© 2012 Blog Thiết Kế. All rights reserved.
Posts RSSComments RSS
Do you like this template? Click here!
Scroll to top