Thủ thuật chèn nhạc vào blog/blogger

Your ads here!

EMBED

Chèn nhạc các bài nhạc từ nhaccuatui.com hoặc mp3.zing.vn vào blog về cơ bản cũng giống như là chèn video từ youtube.com.

1. Tìm bài hát mình thích.

2. Copy đoạn mã nhúng (cái này tùy vào dịch vụ chia sẻ nhạc)

Đối với dịch chia sẻ nhaccuatui.com thì chọ "Copy to blog". Có thể chọn thêm tự động play hoặc nhạc nền.

satoharu

Ta có đoạn code như sau:

<object width="300" height="300"> <param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/R4BXr5UCom" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <param name="allowscriptaccess" value="always" /> <embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/R4BXr5UCom" flashvars="target=blank" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="300"></embed></object>

Để loại bỏ quảng cái thì phần height sửa thành 50 là được (xem phần tô vàng)

Đối với dịch vụ chia sẻ nhạc của Zing Thì nhấn vào nút "chia sẻ" rồi copy đoạn code "nhúng blog" có thể chọn thêm tự động play hoặc nhạc nền.

akamebl

Đoạn code có dạng như sau:

<object width="300" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMi8xMS8wL2QvInagaMEMGQzYzmUsIC2OTNlMGY4OWRmODgxYWYxYjI5Y2E0ZGQyNmEdUngWeBXAzfHRhWeBSB0aOG7kW4gdGhpw6pdUngIMSRxrDhdUng51dUngZyBiaeG6vInagaME24gdOG6pXV8WeBi9hfHwz" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMi8xMS8wL2QvInagaMEMGQzYzmUsIC2OTNlMGY4OWRmODgxYWYxYjI5Y2E0ZGQyNmEdUngWeBXAzfHRhWeBSB0aOG7kW4gdGhpw6pdUngIMSRxrDhdUng51dUngZyBiaeG6vInagaME24gdOG6pXV8WeBi9hfHwz" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />

3. Sau khi copy đoạn code xong thì muốn chèn vào blog thì thêm một html widget rồi chèn đoạn code này vào là xong.

Có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận dưới bài viết này.

Hồng Hòa Vi

 
AboutSitemapServicesSupportPolicyContact
© 2012 Blog Thiết Kế. All rights reserved.
Posts RSSComments RSS
Do you like this template? Click here!
Scroll to top